Dróhotwarski projekt hotowy

wutora, 23. nowembera 2021
artikl hódnoćić
(0 )
Runa a wobnowjena dróha nětko Nuknicu z Lejnom zwjazuje. Na někotrych wotrězkach je tež tak šěroka, zo móža sej jězdźidła wuwinyć.  Foto: Jan Kral Runa a wobnowjena dróha nětko Nuknicu z Lejnom zwjazuje. Na někotrych wotrězkach je tež tak šěroka, zo móža sej jězdźidła wuwinyć. Foto: Jan Kral

Při wobnowjenju puća z Nuknicy do Lejna něšto eurow wuzbytkowali

Chrósćicy (JK/SN). Gmejnska dróha mjez Nuknicu a Lejnom je hotowa a prezen­tuje so w nowym šaće. Gmejnu Chrósćicy wosebje wjeseli, zo su při wobnowjenju porjadnje něšto wuzbytkowali, a to, hačrunjež je twarska firma na dlěšim wotrězku podłohu dróhi dale wu­kmaniła, hač bě planowane. A wušěrjenja su tohorunja wo něšto wjetše, hač bě wotpohladane. To wjeseli mnohich wužiwarjow za gmejnski wobchad wažneje dróhi. To su gmejnje napřećo hižo zwuraznili, wuprajejo dźak za skónčnje zwoprawdźeny projekt, kotryž bě tež radźićelej Romanej Nukej wutrobna naležnosć. Wón so tuž radźićelam a wjesnjanosće za zwoprawdźenu naprawu ­podźakowa.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

Serbska debata

nowostki LND