Puć z rozdźělnym wuznamom

srjeda, 24. nowembera 2021
artikl hódnoćić
(0 )
Z ćežkej dróhotwarskej techniku je Worklečanska gmejna tele dny puć wot Worklec do směra na Kozarcy z asfaltowej worštu pokryć dała.  Foto: Feliks Haza Z ćežkej dróhotwarskej techniku je Worklečanska gmejna tele dny puć wot Worklec do směra na Kozarcy z asfaltowej worštu pokryć dała. Foto: Feliks Haza

Gmejna inwestuje do dróhotwarskeho projekta na dobro mnohich wužiwarjow

Worklecy (SN/MWj). Ćežka dróhotwarska technika bě tele dny mjez Workle­cami a Kozarcami zasadźena. Z wulkimi nakładnymi awtami přiwjezechu tam horcy asfalt a rozdźělichu jón z wosebitej mašinu na přihotowanu podłohu. Dotal bě puć jeno ze šćerkom posypany, a tak so tam nastajnosći dźěry jewjachu. Nět­ko­­ so tajke něšto z tołstej asfaltowej worštu­ hižo stać njemóže. Worklečanska gmejna inwestuje tule něšto wjace hač 20 000 eurow. „Dokelž wjace wudać njemóžemy, twarimy puć hač ke gmejnskej mjezy. Wottam měła so gmejna Chrósćicy angažować“, praji Worklečanski wjesnjanosta Franc Brusk (CDU).

Po jeho słowach ma puć rozdźělny wu­znam a je tuž za rozdźělne skupiny wužiwarjow wažny. Najprjedy raz wjedźe po nim Krabatowy kolesowanski puć. Tón mjez Worklecami a Kozarcami takrjec do Worklečanskeje gmejny přeń­dźe a ju po třoch kilometrach před Sernjanami zaso wopušći.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND