Spušćadło hišće raz přetwarjeja

štwórtk, 25. nowembera 2021
artikl hódnoćić
(0 )
Zo móhli spušćadło pola Rakec přetwarić, dyrbja wodu Wojerowskeje Čornicy nimo twarnišća wjesć.  Foto: Feliks Haza Zo móhli spušćadło pola Rakec přetwarić, dyrbja wodu Wojerowskeje Čornicy nimo twarnišća wjesć. Foto: Feliks Haza

Tak mjenowane Nižowjesnjanske spušća­dło před Rakecami je tuchwilu znowa twarnišćo. Hakle w juliju 2017 běchu je po wjacore měsacy trajacym přetwarje dokónčili.

Rakecy (SN/MWj). Po zwjazkowej dróze B 96 z Budyskeho směra do Rakec jěducy widźiš na lěwym boku spušćadło, kotrež wodu Wojerowskeje Čornicy reguluje. Hižo před dobrymi štyrjomi lětami bě tam ćežka technika zasadźena. Tehdy su spušćadło tak přetwarili, zo móhli ryby a druhe wódne zwěrjata po skłoninje připrawu přeńć. Nětko tam znowa bagry a nakładne awta dźěłaja. Kaž krajny zarjad rěčnych zawěrow (LTV) informuje, chcedźa připrawu hač do kónca lěta optiměrować. Tak mjez druhim skłoninu za ryby podlěšeja a z basenkami wuhotuja.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

Serbska debata

nowostki LND