750 štomikow k jubilejej wsy

štwórtk, 25. nowembera 2021
artikl hódnoćić
(0 )
Slepjenjo chcedźa klětu 750. róčnicu wobstaća swojeje wsy swjećić. Na to so tež wjesna rada přihotuje.  Foto: Andreas Kirschke Slepjenjo chcedźa klětu 750. róčnicu wobstaća swojeje wsy swjećić. Na to so tež wjesna rada přihotuje. Foto: Andreas Kirschke

Wjesna rada Slepoho podpěruje přihoty na wulku róčnicu

Slepo (AK/SN). Přihoty na jubilej „750 lět Slepo“ klětu w lěću tež tamniša wjesna rada podpěruje, kaž wjesny před­stejićer a gmejnski radźićel Wolfgang Goldstein podšmórnje. „Za wotpohlad, při tej składnosći 750 štomikow sadźić, chcemy so wuraznje sobu angažować a namołwjamy wšitkich wobydlerjow, so na tym wobdźělić.“ Tež nowe sadowcy na priwatnych zahrodach a dalšich priwatnych ležownosćach su jara wi­tane. Po móžnosći, tak Wolfgang Goldstein praji, móhli sponsorojo sadźensku akciju podpěrać. To by jara witana pomoc była. „Dźako­wano nawodnicy našeho hłowneho zarjada Marion Mudrineje je dźěło planowanskeje skupiny hižo derje postupowało.“ Tež na wjes­nym wuwićowym koncepće pilnje dźěłaja. Po móžnosći 13. decembra chcedźa wobšěrny dokument hotowy měć. Potom móže jón wjesna ­rada zjawnosći prezentować. „Rjenje by było, jeli tón wulki zajim woby­dlerjow zbudźi“, so wjes­ny před­stejićer nadźija. Hač pak budu tón dźeń wjetše zjawne zarjadowanje přewjesć móc, je dwělomne.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

Serbska debata

nowostki LND