Do betonoweje roły nowu hadźicu sćahnyli

štwórtk, 25. nowembera 2021
artikl hódnoćić
(0 )
4,5 tonow ćežku hadźicu su najprjedy z transportneho nastroja wotwalili (nalěwo) a sćahnychu ju na to do podzemskeje betonoweje roły.  Foto: Corinna Stumpf 4,5 tonow ćežku hadźicu su najprjedy z transportneho nastroja wotwalili (nalěwo) a sćahnychu ju na to do podzemskeje betonoweje roły. Foto: Corinna Stumpf

Wojerecy (SN/MWj). Wot lětušeho apryla saněruja na kromje Wojerec nasyp při Čornym Halštrowje a Čornicy. Do nasypa su železnu murju zatwarili a jón tak zesylnili. Nimo toho přepołožichu wodowód, kiž w nasypje ležeše. Třeći twarski wotrězk wopřijima přetwar roły, kotraž Čorny Halštrow pod wodu a pod zemju prěkuje. Wona pochadźa z 1980tych lět. Dźěła maja nazymu 2022 wotzamknjene być a płaća 2,2 milionaj eurow. Je to zhromadny projekt Krajneho zarjadnistwa rěčnych zawěrow, města Wojerec a tamnišich zastaranskich zawodow.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

Serbska debata

nowostki LND