Nowe rěčnišćo nimale dotwarjene

póndźela, 29. nowembera 2021
artikl hódnoćić
(0 )
Pózdnjonazymski pohlad z mosta pola Sprjejc na Mału Sprjewju. Tajka ma rěka raz hač do Bórkhamora wupadać.  Foto: Jost Schmidtchen Pózdnjonazymski pohlad z mosta pola Sprjejc na Mału Sprjewju. Tajka ma rěka raz hač do Bórkhamora wupadać. Foto: Jost Schmidtchen

Bórkhamor (JoS/SN). Po wšěm zdaću w druhim kwartalu 2022 budźe wutwar Małeje Sprjewje mjez Bórkhamorom a Sprjejcami wotzamknjeny. To zdźěli Thorsten Mummert z twarskeje firmy ­za wobswětowu techniku HAGN. Wokomiknje je Mała Sprjewja na 5,4 kilometry dołhim wotrězku tak derje kaž hotowa. Zaměr jeje wutwara wot Bórkhamora hač k wuliwej do wulkeje Sprjewje bě, zo mó­hło wjace wody po rěčnišću ćeć, docpěć něhdźe sydom kubiknych metrow na sekundu. Při tym su zerzawe błóto wotstronili a po kilometer dołhim wotrězku małe kupy, rohodźowe płoniny a rozdźělne skłoniny zapołožili. Tuchwilu so tam na zbywace dźěła koncentruja.

Posledni dźěl wutwarneho wotrězka ­wopřijima něhdźe 30 metrow před ­mo­stom statneje dróhi S 130 w Bórk­hamoru. Tón dźěl chcedźa klětu w prěnim kwartalu dotwarić a so při tym tež přirodoškitnym nadawkam wěnować. Mjez druhim wutworja hnězdźenske móžnosće za rybačka (Eisvogel). W druhich ­wotrězkach dyrbja hišće stare me­dijowe roły wotstronić, zo móhli tež tam twarske dźěła dokónčić.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND