Gmejnski nawoda trěbny?

štwórtk, 02. decembera 2021
artikl hódnoćić
(0 )

Wobzamknjenje nowych wohnjowobornych wustawkow přestorčili

Dźěwin (AK/SN). Rozsud wo wohnjowobornych wustawkach a wo wustawkach k wotrunanju wobornikow su gmejnscy radźićeljo Dźěwin na swojim wčerawšim posedźenju přestorčili. Šesćo z nich chcychu wo wustawkach pozdźišo rozsudźić, pjećo bychu předležacej naćiskaj najradšo schwalili.

„Wo wohnjowobornych wustawkach hižo dlěje rěčimy. Wjesnej woborje Dźěwin a Brězowka stej intensiwnje přidźěłałoj, rjekny nawodnica hłowneho zarjada Marion Mudrina. Najwjetša diferenca z nawodomaj wobeju woborow wobsteji w prašenju, hač trjebaja zakonsce předpisaneho nawodu cyłkowneje gmejnskeje wobory. Tón ma so wolić a postajić. Jónu wob lěto zwoła wón po wustawkach lětnu hłownu zhromadźiznu. Dotal tajkeho nawodu njemějachu. „Wobaj wjesnaj nawodaj w Dźěwinje a Brězowce so derje wothłosujetaj“, podšmórny wjesnjanosta Helmut Krawc (SPD). „Wot lěta 1999, potajkim dołhož naša gmejna wobsteji, to takle praktikujemy. Hdyž je hłowna zhromadźizna w Brězowce, su zastupjerjo Dźěwina pódla a nawopak.“

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND