Dalšu etapu planowanja dróhi chcedźa zakónčić

póndźela, 06. decembera 2021
artikl hódnoćić
(0 )
Zwjazkowa dróha B 156 přez Delnju Hórku aktualnym wobchadnym ličbam njewotpowěduje a ma so přepołožić.  Foto: Uwe Menschner Zwjazkowa dróha B 156 přez Delnju Hórku aktualnym wobchadnym ličbam njewotpowěduje a ma so přepołožić. Foto: Uwe Menschner

Delnja Hórka (UM/SN). Planowanje noweje wobjězdki wokoło Delnjeje Hórki w małych kročałkach postupuje. Kaž sakski minister za hospodarstwo a wobchad Martin Dulig (SPD) na naprašowanje zapósłanca krajneho sejma Franka Peschela (AfD) zdźěli, přihotuje krajna direkcija jako zamołwity zarjad tuchwilu rozło­žowanski termin. Tón ma so w prěnim kwartalu 2022 wotměć.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND