Zličbowanje lóše njebudźe

pjatk, 10. decembera 2021
artikl hódnoćić
(0 )

Radźićeljo Worklečanskeje gmejny so lětsa posledni króć schadźowali

Worklecy (JK/SN). Po dokładnym tesće korony dla a dźiwajo na postajenja hygieny zahaji wčera Worklečanski wjesnjanosta Franc Brusk (CDU) poslednje lětuše posedźenje tamnišeje gmejnskeje rady. Samo na sebi ničo wurjadneho na dnjowym porjedźe njesteješe, ale ćim zajimawša bě radźićelam a přitomnym hosćom rozprawa Sakskeho krajneho zličbowanskeho zarjada wo pruwowanju zličbowanja gmejny w dobje wot lěta 2008 do 2019. Rozprawa rysuje wotběhi a wuslědki komunalneho zličbowanja kaž tež pruwowanje wotličenjow jednotliwych lět wot 2015. Fachowcy pokazuja na móžne zmylki a ­dawaja pokiwy k zličbowanju w přichodnych lětach. Kaž Franc Brusk radźićelam rjekny, so přichodne lěta tójšto w gmejnskim zličbowanju změni. Komuna změje tak hospodarić, zo dochody wudawki přetrjechja. Mjez druhim budu popłatki za hort znowa wobličić dyrbjeć. Z pomocu komornistwa budu tež druhe wažne popłatki w přichodnych lětach znowa po aktualnych směrnicach přepruwowane.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND