Z bywšeje šule ma hotel nastać

wutora, 14. decembera 2021
artikl hódnoćić
(0 )

Łaz (AK/SN). Za přichodne wužiwanje terena­ bywšeje Běłochołmčanskeje za­kładneje šule chce Łazowska gmejna klětu­ twarski plan nastajić a w samsnym lěće wotzamknyć. To je twarski nawoda gmejny Wolfgang Tietze gmejnskim ­radźićelam na jich zašłym posedźenju rozłožił.

Daniel Scholze z Wojerec chce w Běłym Chołmcu inwestować. Nastać ma sportowy hotel za młode swójby, za pućo­wanske a dowolowe skupiny, za lubowarjow přirody kaž tež za přećelow sporta a wody. Hłowny dom bywšeje šule­ chce inwestor energetisce saně­ro­wać a při tym ekologiske twaršćizny za nowu fasadu wužiwać. Z wobstejaceho třipo­schodoweho twarjenja ma hotel ze 60 łožemi nastać. Wuchodnje hłowneho twarjenja je dwuposchodowy nowo­twar předwidźany. W nim budu wellnessowy a fitnesowy wobłuk kaž tež bistro a kofejownja zaměstnjene. Tež najwšelakoriše zarjadowanja a seminary maja tam móžne być. Za pře­nocowanja chce inwestor tohorunja dowolowe domčki natwarić. W sewjernym dźělu cyłkowneje připrawy je parkowanišćo planowane.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND