Wobmyslenja wo rjadowanju

wutora, 14. decembera 2021
artikl hódnoćić
(0 )
Nic hižo při gmejnskim zarjedźe, ale tule blisko pjekarnje budźe wot 1. januara busowe zastanišćo za Worklečanskich šulerjow.  Foto: Jan Kral Nic hižo při gmejnskim zarjedźe, ale tule blisko pjekarnje budźe wot 1. januara busowe zastanišćo za Worklečanskich šulerjow. Foto: Jan Kral

Wot januara změja šulerjo we Worklecach hinaše zastanišćo

Worklecy (JK/SN). Bus dawa wuknjacych Worklečanskeje zakładneje a wyšeje šule tuchwilu na zastanišću při gmejnskim zarjedźe wu- a zalězć. Dokelž pak su so tam w minjenym času kritiki a wobmyslenja zadźerženja šulerjow dla kopili, je so­ busowe předewzaće Regiobus rozsudźiło zastanišćo přepołožić. Wot 1. januara budźe wone wosrjedź wsy blisko Šlapec pjekarnje. Na minjenym posedźenju gmejnskeje rady zdźěli to wjesnjanosta Franc Brusk (CDU) radźićelam. Zdobom pak skedźbni na móžne sćěhi tajkeho noweho rjadowanja. Brusk naspomni dlěši puć šulerjow hač k šuli a wot šule zaso na zastanišćo. Tu liči z kritiku a interwenciju ze stron staršich. Dlěši puć je dźě­ tež z wjetšim strachom zwjazany. A hač budu so šulerjo při nowym za­stanišću disciplinowanišo zadźeržeć, tež wěste njeje.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND