Zarjadniske struktury kritizowali

pjatk, 17. decembera 2021
artikl hódnoćić
(0 )

Chrósćicy (SN/MWj). We wobłuku zarjadniskeho zwjazka Při Klóšterskej wodźe móhła so zarjadniska struktura klětu změnić. To zdźěli předsyda Měrko Domaška na posedźenju zhromadźizny zarjad­niskeho zwjazka předwčerawšim w Chrósćicach. Pozadk je wotchad wjelelětneje komornicy Ilony Glausch kónc lěta na wuměnk. Dokelž zarjadniski zwjazk po zakonskich předpisach tajku fachowu přistajenu za financne naležnosće trjeba, dyrbjachu zastupjerjo pjeć přisłušacych komunow komisarisku nawodnicu powołać. Za to su wěste wuměnjenja trěbne, kaž znajmjeńša lěto praktiskeho dźěła w tymle wobłuku a wotzamknjeny wotpowědny studij. Tři sobudźěłaćerki zarjada tele wuměnjenje spjelnjeja, Měrko Domaška zdźěli. Z nich je so Andreja Lukašowa zwólniwa wuprajiła, funkciju komisarisce přewzać. Radźićeljo tomu přihłosowachu.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

Serbska debata

nowostki LND