Wozjewjenje přećiwo wobornikam

póndźela, 20. decembera 2021
artikl hódnoćić
(0 )
Trjebinskeho wjesneho towarstwoweho domu dla so tamniša gmejna a sportowe towarstwo hižo wjacore lěta rozestajatej.  Foto: Constanze Knappowa Trjebinskeho wjesneho towarstwoweho domu dla so tamniša gmejna a sportowe towarstwo hižo wjacore lěta rozestajatej. Foto: Constanze Knappowa

We wjelelětnym rozestajenju mjez Trjebin­skej gmejnu a tamnišim spor­towym towarstwom Trjebinskeho towar­stwoweho domu dla so nětko dalši­ wjeršk připowědźa. Hač hodźi so wón hišće wotwobarać?

Trjebin (CK/SN). Wohnjoškitneje kontrole w Trjebinskim towarstwowym domje dla ma so přećiwo čłonam tamnišeje wohnjoweje wobory chłostanske při­zjewjenje mylenja domjaceho měra dla zapodać. Wjesnjanosta Waldemar Locke (CDU) bu spočatk nowembra informo­wany, zo běchu w objekće pječa wohnjoškitne durje manipulowane. Dokelž jedna so wo zjawne twarjenje, za kotrež je gmejna zamołwita, dyrbješe wón jednać. Kaž Locke na zašłym posedźenju gmejnskeje rady informowaše, je wón wobornikam nadawk dał tam za prawym hladać. Kaž so při kontroli 8. nowembra wukopa, běchu mjez druhim wohnjoškitne durje z klinami wuzběhnjene a jedyn zamk zalěpje­ny. „Takle njesmě so ze strowotu ludźi wobchadźeć“, praji wjesnjanosta a skedźbni na zakonske předpisy. Mjeztym wón wobžaruje, zo njeje naležnosć hnydom wozjewił.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

Serbska debata

nowostki LND