Po jutrach chcedźa twarić

póndźela, 20. decembera 2021
artikl hódnoćić
(0 )

W Chrósćicach hotuja so na wjacore projekty

Chrósćicy (SN/MWj). Do přetwara rumnosćow Chróšćanskeje zakładneje šule a tamnišeho horta chce gmejna klětu ně­hdźe 35 000 eurow inwestować. Nimo spěchowanja nałoži něhdźe 10 000 eurow swójskich srědkow. Na swojim zašłym posedźenju su gmejnscy radźićeljo wjesnjanostu Marka Klimana (CDU) społnomócnili, wotpowědne twarske na­daw­ki firmam přepodać. Tak ma za šulskeho nawodu přidatna rumnosć nastać, štož běchu sej hižo dawno přeli, dokelž su tuchwilne rumnostne wuměnjenja chětro wobmjezowane. Dale ma w horće nowy nuznik nastać. Nětko móže architekt Marko Dźisławk wšitko planować, zo móhli předewzaće w zymskich prózdninach zwoprawdźić.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND