Adwentny kwis jara wabjacy

srjeda, 22. decembera 2021
artikl hódnoćić
(0 )
Štó wě, kak wysoka je wěža Kulowskeje katolskeje cyrkwje? Kelko towarstwow w měsće je? Kotre přemysła tam maja? Mathias Kliemank to wě a namołwja Kulowčanow kaž tež hosći města, zo bychu adwentne hódančka wuhódali.  Foto: Silke Richter Štó wě, kak wysoka je wěža Kulowskeje katolskeje cyrkwje? Kelko towarstwow w měsće je? Kotre přemysła tam maja? Mathias Kliemank to wě a namołwja Kulowčanow kaž tež hosći města, zo bychu adwentne hódančka wuhódali. Foto: Silke Richter

Premjera prěnjeje Kulowskeje ­adwentneje online-protyki je mnohich překwapiła. Z njej maja w dohodownym času kwis, na kotrymž móža so ­zajimcy wšěch generacijow z Kulowa, wokoliny a wšeho swěta wobdźělić.

Kulow (SiR/SN). Štóž sej adwentnu protyku w socialnymaj syćomaj facebook a instagram dokładnje wobhladuje tón zwěsći, zo so za kóždymi durčkami zajimawe hódančko chowa. Iniciator Ma­thias Kliemank, kiž je zdobom administrator zabawneje internetneje strony „Wittichenauer Blog“, je so prócował wopytowarjam poskitka zajimawe aspekty wo měsće posrědkować.

Srjedźišćo 24 durčkow su prašenja wo stawiznach města, tradicijach a nałožkach kaž tež wo aktualnych podawkach, podkładźene z datami a faktami. Podpěru dósta wón wot Beaty Hufnagel z měšćanskeho zarjadnistwa, jako chcyše wědźeć, kelko towarstwow a rjemjeslnikow je w měsće přizjewjenych. Informacije su wědyhódne. Wšako maja w měsće Kulowje a na wokolnych wsach něšto wjac hač 6 000 wobydlerjow. Tak skutkuje tam tuchwilu 40 towarstwow, a po statistice z lěta 2019 je 45 přemysłow přizjewjenych.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND