Płoniny dwójce wužiwać

srjeda, 22. decembera 2021
artikl hódnoćić
(0 )

Wuznamjenjeny projekt, kotryž ratarstwo a zdobywanje miliny zwjazuje

Schwosdorf (SN/MiR). Docpěć nadhódnotu za cyły region – to je wotmysł projekta, kotryž chce Ronny Böhme ze Schwosdorfa pola Kamjenca zwoprawdźić. Pod hesłom Agri-Photovoltaik – Schwosdorf je wón zapodał podłožki za wobdźělenje na wubědźowanju „eku – myto přichoda 2021“. Ze swojej ideju – z produkciju energije z pomocu słónčneje miliny, bioratarstwa a awtomatiskim wobhospodarjenjom nadhódnotu docpěć – doby wón myto 15 000 eurow w kategoriji „předewzaća“. Agri-PV je procedura, při kotrejž so na płoninje ratarska produkcija jako hłowne wobhospodarjenje z produkciju solarneje miliny wudospołnja. Tak hodźa so w samsnym času na jednej płoninje žiwidła a energija produkować. Zwjazać chce Ronny Böhme nastajenje Agri-PV-připrawy z bioratarjenjom a při tym zdobom aspekty permakultury wužić. Ručež pilotowa připrawa Agri-PV w praksy funguje, so wón nadźija, zo dalšich zajimcow přiwabi. „Lěpšiny za naš projekt su, zo škitamy na płoninje rosćace kultury před mechaniskim wobwliwowanjom a přewjele słóncom.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

Serbska debata

nowostki LND