Wosebita twarska rewolucija

wutora, 28. decembera 2021
artikl hódnoćić
(0 )
Nowy móst we Worcynje je trochu wjelbowany, kaž projektowy nawoda Enrico Lorenz pokaza. Za twar wužiwachu karbonowy beton.  Foto: Uwe Menschner Nowy móst we Worcynje je trochu wjelbowany, kaž projektowy nawoda Enrico Lorenz pokaza. Za twar wužiwachu karbonowy beton. Foto: Uwe Menschner

Prěni raz nowy móst dospołnje z karbonoweho betona nastał

Worcyn (UM/SN). Na prěni pohlad je nowy móst na statnej dróze S 111 we Worcynje cyle normalny. „Wosebitosć spó­znaješ hakle, hdyž sej móst wotdeleka wobhladaš“, rozłoži Enrico Lorenz z Drježdźanskeho inženjerskeho běrowa. Bjezposrědnje nad Koporčanskej wodu mjenujcy widźiš, zo je móst trochu wjelbowany a wuprudźa tuž wěstu lochkosć. Normalny móst by runy był. Poprawna wosebitosć pak je wužiwany material. We Worcynje njejsu mjenujcy ryzy beton wužiwali, ale karbonowe pletwy.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND