Njebudu namóc tolerować

póndźela, 03. januara 2022
artikl hódnoćić
(0 )

Policija demonstrantow namołwja měrliwi wostać

Budyšin (SN/JaW). Hornjołužičenjo su nowe lěto 2022 poměrnje měrliwje witali, kaž to policija w swojim zjimanju silwesterskeje nocy posudźuje. Přiwšěm su zastojnicy wjacore zasadźenja zmištrowali. „Dyrbjachmy 31 přizjewjenjow chłostanja wustajić, mjez druhim wosom zranjenja ćěła dla, sydom wobškodźenja wěcow dla, šěsć ranjenja zakonja wo rozbuchlinje a dalšej rozbuchnjenja dla. Dalše 45 zasadźenjow mějachmy nastupajo wotwobaranje strachow a njedowoleneje hary dla“, zdźěli Thomas Grohme ze Zhorjelskeje policajskeje direkcije.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND