Tukotanje daloko słyšeć było

wutora, 11. januara 2022
artikl hódnoćić
(0 )
Wjace hač 40 jězdźidłow bě předwčerawšim, njedźelu, z Hory přez wjacore wjeski po puću. Horjanske towarstwo přećelow wlečakow je swoje tradicionalne zetkanje tónkróć hinak hač hewak přewjedło.  Foto: Feliks Haza Wjace hač 40 jězdźidłow bě předwčerawšim, njedźelu, z Hory přez wjacore wjeski po puću. Horjanske towarstwo přećelow wlečakow je swoje tradicionalne zetkanje tónkróć hinak hač hewak přewjedło. Foto: Feliks Haza

Zetkanje oldtimerow lětsa jako turu po wšelakich gmejnach přewjedli

Hora (FR/SN). Trubjenje bě daloko słyšeć, jako nastaji so z Hory blisko Noweje Jaseńcy dołha kolona wozydłow do směra na Bóšicy. Přećeljo a lubowarjo oldtimerow, předewšěm tajkich, kotrež su trěbne za dźěło w ratarstwje, w lěsach abo na dróhach, su so předwčerawšim sedmy króć zetkali. Organizowało bě zarjadowanje wospjet Horjanske towarstwo přećelow wlečakow. Porno dotalnym zetkanjam pak njemóžachu sej zajimcy jězdźidła wobhladać na ležownosći, na kromje wsy, kaž je to hewak z wašnjom. Korona bě sej žadała wo tym rozmyslować, hač bě scyła móžno přewjesć zarjadowanje, kotrež je tradicionalnje kóždu druhu njedźelu januara. Tuž zrodźichu entuziasća wokoło Roberta Ryćerja ideju, jěć z twarskimi mašinami, traktorami, wlečakami (Schlepper), awtami a dalšimi wozydłami do blišeje wokoliny. Wola, swoje jězdźidła prezentować a z nimi po pu­ću być, bě wjetša hač wobmyslenja.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

Serbska debata

nowostki LND