Znowa zadobywarjo pola tafle

pjatk, 14. januara 2022
artikl hódnoćić
(0 )
Nawodnica Wojerowskeho Domu zetkawanja Madlen Krenz a sobudźěłaćerka Kerstin Bähr (wotlěwa) dyrbještej zwěsćić, zo běchu so znowa njeznaći do Wojerowskeho pomocneho zarjadnišća zadobyli.  Foto: Silke Richter Nawodnica Wojerowskeho Domu zetkawanja Madlen Krenz a sobudźěłaćerka Kerstin Bähr (wotlěwa) dyrbještej zwěsćić, zo běchu so znowa njeznaći do Wojerowskeho pomocneho zarjadnišća zadobyli. Foto: Silke Richter

We Wojerowskim Domje zetkawanja je mjez­ druhim zaměstnjena měšćanska tafla, kotraž potrěbnym pomha. Runj­e tam pak so nastajnosći njeznaći zadobywaja.

Wojerecy (SiR/SN). Kotre mysle maja ći, kotřiž so do pomocnych zarjadnišćow zadobywaja? Tole praša so Madlen Krenz, nawodnica Wojerowskeje tafle. Njesměrnje ju mjerza, zo so zas a zaso cuzy do jeje­ zarjadnišća zadobywaja. Najnowši tajki pad w Domje zetkanja sta so mi­njeny kónc tydźenja. Wuhladała je škodu sobotu sobudźěłaćerka domu Kerstin Bähr, jako so w bliskosći wuchodźowaše. Wona dyrbješe zwěsćić, zo běchu zachodne wrota kaž tež drastowej kon­tejneraj wočinjene. Drasta bě po zemi rozmjetana. Do dweju garažow běchu so njeznaći tohorunja zadobyli.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND