Chce z Bóščanskej gmejnu dale samostatny wostać

štwórtk, 13. januara 2022
artikl hódnoćić
(0 )
Hdyž njesyda Stanij Ryćer za pisanskim blidom swojeje firmy, da čini to za blidom w Bóščanskim gmejnskim zarjadnistwje. Wšudźe zmištruje wužadanja, a to jedne to tamne wudospołnja. Wuspěch ma za woběmaj blidomaj. Jan Kral Hdyž njesyda Stanij Ryćer za pisanskim blidom swojeje firmy, da čini to za blidom w Bóščanskim gmejnskim zarjadnistwje. Wšudźe zmištruje wužadanja, a to jedne to tamne wudospołnja. Wuspěch ma za woběmaj blidomaj. Jan Kral

Bilanca a wuhlad Stanija Ryćerja, kiž znowa za wjesnjanostu kandiduje

Prěnja gmejna Hornjeje Łužicy, w kotrejž lětsa wjesnjanostu wola, je Bóščanska. Hižo njedźelu, 16. januara, su tamniši wobydlerjo namołwjeni swój hłós wotedać. W minjenych sydom lětach je Stanij Ryćer (Bóščanske rjemjesło) komunu nawjedował. Wón sam so znowa za čestnohamtske zastojnstwo po­žada. Za to ma dobre přičiny, ale tež ­wulku dowěru ze stron wobydlerjow a předewzaćow, kotrež maja w gmejnje swoje sydło.

Hamtska doba Stanija Ryćerja je so 2015 zahajiła, jako měješe gmejna Bóšicy hišće mnohe problemy, kotrež dyrbjachu rozri­sać. Stanij Ryćer je to widźał a jako wužadanje wobhladował. Jeho předewzaćelske nazhonjenja běchu dobry zakład, tež komunalne nadawki na dobro wobydlerjow rjadować.

wozjewjene w: Łužica

Galerija

dalši wobraz (1) Wětrowska šamotownja z deponiju je jedne ze žórłow wuspěšneho a poměrnje wěsteho komunalneho dźěła gmejny Bóšicy.
dalši wobraz (2) Hdyž maš wotpowědne dochody, móžeš wobydlerjam něšto skićić. Derje wuhotowane hrajkanišćo w Nowej Jaseńcy wo tajkim prócowanju swědči.
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND