Na jězbnu dowolnosć dlěje čakać

srjeda, 26. januara 2022
artikl hódnoćić
(0 )

Budyšin (SN/MWj). Při naležnosćach ko­ło­wokoło jězbneje dowolnosće dochadźa w Budyskim krajnoradnym zarjedźe tuchwilu k dlěšim čakanskim časam. Kaž z nowinskeje zdźělenki wottam wuchadźa, wudźěleja nětko nowe terminy hakle­ za kónc meje. Wina na tym jenož njeje, zo su sobudźěłaćerjo na koronu schorjeli. Předewšěm je winowatosć k změnje starych jězbnych dowolnosćow k hotowemu nawalej na wotpowědny wotrjad krajnoradneho zarjada wjedła.

Za změnu stareje papjerjaneje jězbneje dowolnosće na nowu Europskeje unije w formje šekoweje karty płaćeše dotal 19. januar 2022 jako posledni termin za lětniki 1953 do 1958. Tónle termin su nětko na 19. julij 2022 přestorčili. Při­wšěm maja sobudźěłaćerjo wokrjesa wjele dźěła. Wot aktualnje 30 000 jězbnych dowolnosćow dyrbja hišće 10 000 wobdźěłać. Hižo nětko je wotwidźeć, zo dyrbi zarjad dwójce telko padow wob lěto wobdźěłać kaž hewak. Kaž w zdźělence dale rěka, drje to hišće hač do lěća traje. Tele połoženje wuskutkuje so tež na wšitke dalše naležnosće w zwisku z jězbnej dowolnosću. Tak traje wupisanje dowol­nosće za započatkarjow wo tójšto dlěje hač zwučene.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

Serbska debata

nowostki LND