Podpěruja wohnjowoborny dorost

srjeda, 26. januara 2022
artikl hódnoćić
(0 )
Z nowym wotrjadom dźěćaceje a młodźinskeje wohnjoweje wobory do Radworskeje gratownje bórze nowe žiwjenje zaćehnje.  Foto: Christof Zopa Z nowym wotrjadom dźěćaceje a młodźinskeje wohnjoweje wobory do Radworskeje gratownje bórze nowe žiwjenje zaćehnje. Foto: Christof Zopa

Radwor (chz/SN). Hižo loni kónc lěta załožichu w Radworju hromadźe z Chelnjanskej wotnožku nowy dźěćacy a młodźinski wotrjad tamnišeje wohnjoweje wobory. Wulki zajim dźěći a naprašowanja staršich běchu rozsud za to pohonjeli. Tak wudatej so hnydom dwě lěpšinje. Dźěći a młodostni maja zmysłapołnu zaběru we wólnym času, a aktiwny wotrjad wobory zaruči sej dorost do přichoda.

Zo pak móhli z wukubłanjom započeć, dyrbjachu tójšto spřihotować. Třo kameradojo dyrbjachu so na wohnjowobornej šuli w Narću wukmanić a sej trěbnu dowolnosć za dźěło z dźěćimi zdobyć. Dale zarjadowachu w Radworskej gratowni wosebitu rumnosć a wobstarachu wotpowědnu škitnu drastu kaž tež nastroje za zwučowanje w „dźěćacej wulkosći“.

Planowane je, zo dźěći a młodostni dwójce wob měsac zwučuja. Wukubłanje wopřijima teoretiske jednotki, ale tež praktiske zwučowanja, kaž kładźenje hadźicow za hašenje z wodu, wuchowanje pacientow a zašlahanje puća. K tomu přińdu wubědźowanja, při kotrychž móža so z druhimi woborami měrić. Tež zhromadne wulěty su předwidźane.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

Serbska debata

nowostki LND