Wjetše wudawki zmištrowali

srjeda, 26. januara 2022
artikl hódnoćić
(0 )
W tajkim stawje Jitkowska dróha dołhi čas njebě. Loni je ju gmejna dźakowano spěchowanja ponowiła, tak zo maja tam zasydlene předewzaća nětko dobre wobchadne wuměnjenja.  Foto: Jan Kral W tajkim stawje Jitkowska dróha dołhi čas njebě. Loni je ju gmejna dźakowano spěchowanja ponowiła, tak zo maja tam zasydlene předewzaća nětko dobre wobchadne wuměnjenja. Foto: Jan Kral

Dróhotwarski projekt na kóncu tola dróši był

Rakecy (JK/SN). Wjacore lěta je gmejna Rakecy wulki projekt, wobnowjenje Jitkowskeje dróhi, planowała a přihotowała. Loni móžachu dróhu po nimale jednym lěće twarjenja a wužadanjow za komunu a přemysłownikow podłu puća zaso­ swojemu zaměrej přepodać.

Na minjenym posedźenju gmejnskeje rady informowaše wjesnjanosta Swen Nowotny (CDU) radźićelow a přitomnych wo kóštach nastupajo wobnowjenje dróhi. Planowała bě gmejna z wudawkami 1,2 milionow eurow, kotrež buchu z 85 pro­centami spěchowali. Objektiwnych přičin dla je za čas wobnowjenja tójšto přidatnych wudawkow k tomu přišło. Na kóncu bě to 1,9 milionow eurow. Wulka bě nadźija, zo budu tež přidatne wu­dawki kaž kompleksne wotwodźowanje dešćikoweje wody abo kroma dróhi w połnym wobjimje spěchowane.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND