Karnewal budźe – ćahaj nic

wutora, 01. februara 2022
artikl hódnoćić
(0 )

Kulow (SN/MWj). Póstniskej přećahaj 316. Kulowskeje karnewaloweje sezony – žonjacy póstnisku sobotu a róžowopóndźelny – so lětsa njewotmějetej. To stej předsydstwje žonjaceho póstniskeho towar­stwa a karnewaloweho towarstwa minjene dny rozsudźiłoj. „Hladajo na njewěste wuwiće pandemije njejsu přihoty a přewjedźenje wobeju ćahow z ty­saca­mi ludźimi móžne“, zdźěli prezident karnewaloweho towarstwa Mathias Glaab. Tež karnewalowej ćahaj na přikład do lěća přepołožić njeje žana opcija, do­kelž­ maja póstnicy po starodawnym wašnju swoje krute městno w běhu lěta.

Přiwšěm ma Kulowski karnewal swoju wažnu towaršnostnu funkciju wobchować a so w mjeńšim ramiku wotměć. Kaž Mathias Glaab zdźěli, přihotuja jako za­zběh norskeho kónca tydźenja za pjatk, 25. februar, wot 19.30 hodź. póstniske zarja­dowanje, kotrež chcedźa na swojej internetnej stronje wusyłać. Kak budu nory online-karnewal sćěhować móc, chcedźa bórze na stronje wozjewić. Na kóždy pad ma přistup darmotny być. K zarunanju wudawkow proša wo dary.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

Serbska debata

nowostki LND