Stawizny wobornikow a wsy napisać

wutora, 01. februara 2022
artikl hódnoćić
(0 )
Drěwčanski wjesny předstejićer Frank Linge a chronist Werner Bunk (wotlěwa) při geografiskim srjedźišću serbskeho sydlenskeho ruma w Sakskej, kotrež ma w Drěwcach hódne městno.  Foto: Andreas Kirschke Drěwčanski wjesny předstejićer Frank Linge a chronist Werner Bunk (wotlěwa) při geografiskim srjedźišću serbskeho sydlenskeho ruma w Sakskej, kotrež ma w Drěwcach hódne městno. Foto: Andreas Kirschke

Drěwcy (AK/SN). Hnydom wjacore chroniki­ pisaja tuchwilu a přichodnje w Drěwcach (Driewitz) we Łazowskej gmejnje. Wo to stara so chronist Werner Bunk. Nimale 30 lět bě wón nawoda wjesneje wohnjoweje wobory. Wot 1993 přisłuša wjesnej radźe. 1999 je domizniske towarstwo sobu załožił.

Najprjedy nastawa w dwěmaj zwjaz­komaj chronika domizniskeho towarstwa. Prěni dźěl zaběra so z časom wot 1999 do 2008, druhi dźěl wěnuje so dobje wot 2009 hač do 2019. „Zakład chroniki su rozprawy, dźěłowe plany a pro­tokole towarstwa“, praji Werner Bunk. Nimo­ toho so wón ludźi za dopomnjenkami praša a pyta fota. Zo je chronika trěbna, wě tež předsyda domizniskeho towarstwa Andreas Trell. Přiběrajcy pobrachuje dorost. „Ćim wažniše je, stawi­zny towarstwa napisać, zo njebychu je zabyli.“ Nimo dweju zwjazkow chroniki zestaja Werner Bunk brošurce wo ko­ronowymaj lětomaj 2020 a 2021. Prěnja mjeztym předleži. Hač na někotre małe přidźěła je tež druhi zešiwk nimale ho­towy, so wjesny chronist wjeseli.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

Serbska debata

nowostki LND