Nowe ležownosće młodym swójbam

srjeda, 02. februara 2022
artikl hódnoćić
(0 )

Hory (AK/SN) Gmejna Halštrowska Hola wutwori na Horach twarske ležownosće za młode swójby. K tomu je so tamniša gmejnska rada na swojim wčerawšim ­posedźenju wuznała. Z jednym hłosa­wzdaćom radźićeljo wobzamknychu, nastajić twarski plan za „bydlensku štwórć Stara Berlinska dróha II“. Nowu bydlensku štwórć přizamknu direktnje wobstejacej štwórći „Stara Berlinska dróha“. Dohromady ma dźewjeć ležownosćow nastać.

„Na gmejnskim zarjedźe běchu so minjene lěta stajnje zaso zajimcy přizjewjeli. Młode swójby so zaměrnje za ležownosćemi naprašuja, hdźež móža sej swójski dom natwarić“, nawodnica twarskeho zarjada Claudia Simon wčera rozłoži. „Jako gmejna smy wšitke naprašowanja zběrali, a nětko nowu bydlensku štwórć na Horach wutworimy.“

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

Serbska debata

nowostki LND