Solarnu připrawu schwalili

wutora, 08. februara 2022
artikl hódnoćić
(0 )

Ze zeleneje miliny změje tež Hamorska gmejna swój wužitk

Hamor (AK/SN). Na Wochožanskich łukach njedaloko Běłeje Wody ma 15 hektarow wulki solarny park nastać. „Wón ma hišće lětsa dźěłać započeć. Produkowanu milinu dodawamy do Běłowodźanskeje přepinarnje“, rozłoži projektowy nawoda Złokomorowskeje firmy za projekty přirodneje miliny Christian Schacht na wčerawšim posedźenju Hamorskeje gmejnskeje rady. Z dwěmaj napřećiwnymaj hłosomaj jeje čłonojo wobzamknychu, twarski plan nastajić.

Hižo loni běchu so ze solarnym parkom zaběrali a tež w techniskim wuběrku su jón rozjimali, praji nawodnica ­Hamorskeho twarskeho zarjada Cortina Kokles. Připrawa změje cyłkowny wukon 17 megawatow. „Na Wochožanskich łukach móžemy wob lěto něhdźe dwanaće milionow kilowatowych hodźin miliny produkować“, Christian Schacht rozłoži. Po zakonju wo wobnowjomnych ener­gijach móže potrjechena komuna 0,2 centaj na kilowatowu hodźinu dóstać. „Tomu budźemy wotpowědować“, tak Schacht. Mustrowe zrěčenje předleži a ma so hišće lětsa mjez Złokomorowskej firmu a Hamorskej gmejnu podpisać.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

Serbska debata

nowostki LND