Kak dale z gmejnskim šefom?

srjeda, 09. februara 2022
artikl hódnoćić
(0 )
Gmejnscy radźićeljo pjeć komunow zarjadniskeho zwjazka Při Klóšterskej wodźe wobdźělichu so na informaciskim zarjadowanju wčera w Chróšćanskej „Jednoće“.  Foto: Franc Šołta Gmejnscy radźićeljo pjeć komunow zarjadniskeho zwjazka Při Klóšterskej wodźe wobdźělichu so na informaciskim zarjadowanju wčera w Chróšćanskej „Jednoće“. Foto: Franc Šołta

Radźićeljo tójšto informacijow wo statusu wjesnjanosty dóstali

Chrósćicy (SN/MWj). Měli wjesnjanosća małych gmejnow přichodnje dale ­čestnohamtsce abo tola hłownohamtsce skutkować, bě tema wčerawšeho informaciskeho zarjadowanja za radźićelow gmejnow Chrósćicy, Worklecy, Njebjel­čicy, Pančicy-Kukow a Ralbicy-Róžant w Chróšćanskej „Jednoće“. Pozadk je nowela sakskeho komunalneho zakonja, wo kotrejž chcyše Sakski krajny sejm dźensa rozsudźić. Po njej móža mjeńše komuny same wo statusu wjesnjanosty rozsudźić, jeli zarjadniskemu zwjazkej přisłušeja. Organizował je zarjadowanje zarjadniski zwjazk Při Klóšterskej wodźe, zo by ­radźićelam za jich rozsud trěbne informacije sposrědkował. K tomu přeprosychu zapósłancow Sakskeho kraj­neho ­sejma Alojsa Mikławška a Rica ­Antona (wobaj CDU), Falka Grubera wot sakskeho zwjazka městow a gmejnow, přisydnika Budyskeho krajneho rady Uda Wićaza (CDU) a čestnohamtskeho wjesnjanostu ­Kodersdorfskeje gmejny Renéja Schöne. Moderěrował je zarjadowanje rozhłosownik a Chróšćanski ra­dźićel ­Roman Nuk.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND