Zasadźuje so za sport a kulturu

srjeda, 09. februara 2022
artikl hódnoćić
(0 )
W přitomnosći Marka Klimana a Dunje Reichelt (wotlěwa) přepoda Michael Harig Jurjej Kokli (wotprawa) wčera počesćenje Čestnohamtske zastojnstwo w februaru 2022.  Foto: Krajnoradny zarjad Budyšin W přitomnosći Marka Klimana a Dunje Reichelt (wotlěwa) přepoda Michael Harig Jurjej Kokli (wotprawa) wčera počesćenje Čestnohamtske zastojnstwo w februaru 2022. Foto: Krajnoradny zarjad Budyšin

Chrósćicy (SN/MWj). Z wuznamjenjenjom Čestnohamtske zastojnstwo w februaru 2022 bu wčera Chróšćan Jurij Kokla wuznamjenjeny. Počesćenje přepo­dachu jemu krajny rada Michael Harig, wjesnjanosta Marko Kliman (wobaj CDU) a społnomócnjena za čestnohamtske dźěło we wokrjesu Dunja Reichelt.

Jurij Kokla je předsyda Chróšćanskeho sportoweho towarstwa, po ličbje čłonow najsylnišeho towarstwa gmejny. Z tym zwjazane je wjele organizatoriskich ­nadawkow, kotrež Chróšćan z wulkim angažementom čestnohamtsce zwoprawdźa, rěka w nowinskim zdźělenju krajnoradneho zarjada. W sportowym towarstwje wěnuja so nimo wolejbula tež lochkoatletice. W kopańcy hraje šěsć mustwow stajnje zaso sobu na prědnich městnach tabulkow. Prěnje mustwo ­muži hraje samo w krajnej klasy. Tež dźěło z dźěćimi a młodostnymi zabjerje w towarstwje wažne městno. Za wšo to je wjele čestnohamtskeho organizatoriskeho dźěła trěbne.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

Serbska debata

nowostki LND