Pub z awtentiskej atmosferu w Lessingowym měsće

srjeda, 09. februara 2022
artikl hódnoćić
(0 )
Marcus Seibel wjedźe wot minjeneho kónca tydźenja w Kamjencu swój nowy hosćenc „Seibel Pub“.  Foto: Bernd Goldammer Marcus Seibel wjedźe wot minjeneho kónca tydźenja w Kamjencu swój nowy hosćenc „Seibel Pub“. Foto: Bernd Goldammer

Kamjenc (BG/SN). Lessingowe město Kamjenc je wot minjeneho kónca tydźenja wo gastronomisku zajimawostku bohatše. Hnydom pódla kružneho wobchada na Bönischowym naměsće je wotewrěła korčma „Seibel Pub“. Zo budu so woby­dlerjo města za nowy hosćenc zajimować, drje bě wočakować. Zo pak budźe nawal tak wulki, z tym ani mějićel puba Marcus Seibel ličił njebě.

Gastronom ma mjezynarodne nazhonjenja. Dlěje hač dwanaće lět wjedźeše wón baru w awstriskim Ischgelu. Potom je lubosć jeho do Sakskeje wjedła. Sydom lět dźěłaše na to w pubje blisko Kamjenskeho torhošća. „Tam móžach sej wulki kruh stajnych hosći natwarić. Chcych pak rady swójski hosćenc wjesć“, Markus ­Seibel powěda. Hromadźe z mandźelskej Manuelu je wón dom při kružnym wobchadźe po swójskich předstawach přetwarił. „Najwjetši dźěl móžach sam zmištrować. Tež moja mać je mi wjele pomhała“, wón rjekny.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND