Z wohnjowoborneje gratownje nastawa zetkanišćo

pjatk, 11. februara 2022
artikl hódnoćić
(0 )

Radwor (BB/SN). „Na kóncu mějachmy woprawdźite brjušebolenje, hač so dosć rjemjeslniskich firmow na wupisanju wobdźěli!“ Radworska wjesnjanostka Madeleine Rentsch (Minakałscy přećeljo ­domizny) bě wolóžena, jako móžeše ­předwčerawšim tamnišej gmejnskej radźe dźewjeć firmow prezentować. Wone wu­twarja nětko něhdyše twarjenje Chelnjanskeje wohnjoweje wobory z lěta 1932 na wjesne zetkawanišćo. Wšitke twarske losy móžeše gmejnska rada firmam z blišeje wokoliny přepodać. W aprylu so ­prěnje dźěła zahaja, a hižo nazymu měł so nowy twar přepodać. Za to běše Ra­dworska gmejna loni 170 000 eurow ze sakskeho spěchowanskeho programa ­„Witalne wjesne srjedźišća“ dóstała.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

Serbska debata

nowostki LND