Spěšna pomoc tež při telefonje

wutora, 15. februara 2022
artikl hódnoćić
(0 )
We Wojerowskej regionalnej dispatcherni dźěła dohromady 80 disponentow, kotřiž spěšnu pomoc koordinuja.  Foto: Katrin Demczenko We Wojerowskej regionalnej dispatcherni dźěła dohromady 80 disponentow, kotřiž spěšnu pomoc koordinuja. Foto: Katrin Demczenko

Minjeny pjatk bě dźeń nuzoweho telefonoweho čisła 112. Při tej składnosći su nowinarjam zmóžnili raz za kulisy Wojerowskeje regionalneje dispatchernje pohladać.

Wojerecy (KD/SN). Je-li raz něchtó w situaciji, zo njemóže sej sam pomhać, ma so spěšnje jednać. Štóž potom nuzowe čisło 112 woli a na prašenja disponenta integrowaneje regionalneje dispatchernje wuchodneje Sakskeje (IRLS) wotmołwi, tón prawje jedna. To praji zastupowacy nawoda dispatchernje Sebastian Ilks. We Wojerowskim zarjadnišću dochadźeja wšitke nuzowe telefonaty z čisłom 112 z Budyskeho a Zhorjelskeho wokrjesa.

Najwažnišo je městno njezboža dokładnje wopisać, zo móhli wuchowanske jězdźidła spěšnje přijěć. W mjezyčasu disponent při telefonje rozłoži, kak móže tón, kiž je zazwonił, znjezboženemu jako prěni pomhać. Loni su lajkojo 106 razow z telefoniskim nawodom masažu wutroby přewjedli a tak druhim žiwjenje wuchowali. Bohužel ma w Němskej wjele ludźi njedosahace znajomosće wo prěnjej pomocy, Ilks wobžaruje.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

Serbska debata

nowostki LND