Dwě móžnosći wotwažowali

srjeda, 16. februara 2022
artikl hódnoćić
(0 )
Gmejna Worklecy ma chutny problem ze saněrowanjom zakładneje a wyšeje šule. Nuznje trěbne wobnowjenje twarjenjow mocy gmejny přesahuje. Spěchowanje pak wěste njeje. Alternatiwa wostanje změna nošerstwa šule. Wo tym ma gmejnska rada hišće wuradźować a dokładnje rozmyslować.  Foto: Jan Kral Gmejna Worklecy ma chutny problem ze saněrowanjom zakładneje a wyšeje šule. Nuznje trěbne wobnowjenje twarjenjow mocy gmejny přesahuje. Spěchowanje pak wěste njeje. Alternatiwa wostanje změna nošerstwa šule. Wo tym ma gmejnska rada hišće wuradźować a dokładnje rozmyslować. Foto: Jan Kral

Worklečanskej šuli saněrować budźe gmejnje wulke wužadanje

Worklecy (JK/SN). Zakładnu kaž tež wyšu šulu we Worklecach dyrbja wobšěrnje saněrować. Čas je w nimaj swoje slědy zawostajił. Tež hdyž wjesnjanosta Franc Brusk (CDU) na njedawnym posedźenju gmejnskeje rady rjekny, zo je gmejna kubłanišći zas a zaso porjedźała a wobnowjała, je nětko načasu wěnować so wobšěrnemu saněrowanju, energetiskemu kaž tež wohnjoškitnemu. K woběmaj naprawomaj su so ze zastupjerjemi zjawnych zarjadow hižo časćišo po šulskim twarjenju rozhladowali a trěbnosć zwěsćili. Za wobě naprawje je gmejna tež zapodała wotpowědnej próstwje wo spěchowanje. W zwisku z digitalnym wuhotowanjom šulow su drje hižo tójšto dalšich naprawow (elektriska instalacija, nuzniki) zwoprawdźili, ale to njeje cyłkowny staw šulow bytostnje na dobro změniło. Je načasu jednać a mjenowanej kubłanišći jako wonkowne znamjo gmejny na přikładnej wukmanić.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND