Nowotwar na dotalnym městnje

pjatk, 18. februara 2022
artikl hódnoćić
(0 )
Zastupowacy měšćanosta Georg Szczepanski (prědku) a twarski nawoda Stephen Rachel (nalěwo) staj kapslu z dokumentami zamurjowałoj.  Foto: Andreas Kirschke Zastupowacy měšćanosta Georg Szczepanski (prědku) a twarski nawoda Stephen Rachel (nalěwo) staj kapslu z dokumentami zamurjowałoj. Foto: Andreas Kirschke

Po nowej pěstowarni katolskeje wosady měri so město Kulow na dalšu wulku inwesticiju. Prěnjorjadnje profitować budu z njeje wohnjowi wobornicy, skónčnje pak wšitcy wobydlerjo.

Kulow (AK/SN). Město Kulow dóstanje nowu, praktisku a mnohostronsce wužiwajomnu wohnjowobornu gratownju. „Nalěto 2023 ma hruby twar hotowy być. Potom slěduje nutřkowne wuhotowanje“, rjekny twarski nawoda města Stephen Rachel wčera, jako su zakładny kamjeń połožili.

Za planowanje a twar wudadźa 1,5 milionow eurow. Wudawki dźěla sej po třećinje město Kulow, Swobodny stat Sakska a Zwjazk z měšćanskotwarskeho programa Socialne město. Wuhotowanje wohnjowoborneje gratownje a wonkowne připrawy w cyłkownej sumje hišće zapřijate njejsu. Za to su próstwu wokrjesej Budyšin zapodali a nadźijeja so wottam 500 000 eurow, Stephen Rachel rozłoži.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

Serbska debata

nowostki LND