Ideje za wobydlerski etat prašane

štwórtk, 24. februara 2022
artikl hódnoćić
(0 )

Budyšin (SN/MWj). Wot 2017 ma město Budyšin kóžde lěto wobydlerski etat. Wob lěto přewostajeja 10 000 eurow za najwšelakoriše zaměry, kotrež móža wobydlerjo namjetować. Dotal bě stajnje tak, zo móžachu zajimcy swoje ideje za běžne lěto hač do kónca februara zapodać. Koronapandemije dla pak je lětuši termin nětko hakle 31. měrc.

Z přewostajenymi pjenjezami hodźa so na přikład swjedźenje w měšćanskich štwórćach sobu financować, nowe ławki a wotpadkowe sudobja w parkach nastajić, bydlenska štwórć wozelenić abo wusłužena telefonowa budka jako wupožčowarnja knihow nastajić. Inwestiwne předewzaća so porno tomu na tajke wašnje zwoprawdźeć njehodźa. K tomu słušeja na přikład twar hrajkanišćow abo kolesowanskich šćežkow a chódnikow. Projekty, kotrež njejsu w měšćanskej zamołwitosći abo na měšćanskich ležownosćach, tohorunja spěchujomne njejsu. To samsne płaći za personalne wudawki towarstwow.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

Serbska debata

nowostki LND