Hłownu dróhu tři štwórć lěta zawru

póndźela, 28. februara 2022
artikl hódnoćić
(0 )
Hišće móže wobchad po hłownej dróze we Wulkich Ždźarach jězdźić. Wot spočatka apryla budźe tam B 96 dospołnje zawrjena.  Foto: Feliks Haza Hišće móže wobchad po hłownej dróze we Wulkich Ždźarach jězdźić. Wot spočatka apryla budźe tam B 96 dospołnje zawrjena. Foto: Feliks Haza

W minjenych měsacach a lětach bě zwjazkowa dróha B 96 stajnje zaso raz twarnišćo a staraše so wo poćeženja wobchada. Nětko su dalše dźěła při­powědźene, zwjazane z wulkomyslnej wobjězdku.

Wulke Ždźary (AK/SN). Twarskich naprawow za wopłóčki a pitnu wodu dla budźe zwjazkowa dróha B 96 we Wulkich Ždźarach lětsa wot apryla hač do decembra dospołnje zawrjena. „Twarske dźěła su planowane wot 4. apryla hač do 16. decembra. W tychle 37 tydźenjach budźe w štyrjoch wotrězkach twarjene“, rozłoži Łazowski wjesnjanosta Thomas Leberecht (CDU) minjene dny něhdźe 30 wopytowarjam zjawneje rěčneje hodźiny w awli Wulkoždźarowskeje zakładneje šule. Wokołopuć do Wojerowskeho kaž tež do Budyskeho směra powjedźe po statnej dróze S 108 a po zwjazkowej dróze B 156 přez Łaz a Delni Wujězd. Byrnjež dróha zawrjena była, budu wobydlerjo hač k swojim ležownosćam jěć móc.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

Serbska debata

nowostki LND