Ze wšěmi wjeskami komuny sprawnje wobchadźeć

srjeda, 09. měrca 2022
artikl hódnoćić
(0 )
Wjesnjanosta Gerald Meyer před sportowej halu w Hodźiju, w pozadku tamniši gmejnski zarjad. Na třěše hale chce gmejna fotowoltajsku připrawu instalować, kotraž ma wobě mjenowanej twarjeni a Hodźijsku pěstowarnju přichodnje z milinu, naprodukowanej ze słónca, zastarać.  Foto: Carmen Schumann Wjesnjanosta Gerald Meyer před sportowej halu w Hodźiju, w pozadku tamniši gmejnski zarjad. Na třěše hale chce gmejna fotowoltajsku připrawu instalować, kotraž ma wobě mjenowanej twarjeni a Hodźijsku pěstowarnju přichodnje z milinu, naprodukowanej ze słónca, zastarać. Foto: Carmen Schumann

Wo zdokonjanym a wo planowanych projektach w gmejnje Hodźij do wólbow wjesnjanosty w juniju

Wjesnjanosta Hodźija (Göda) Gerald Meyer (njestronjan) ma za swój najwažniši nadawk, zawěsćić měr a harmoniju mjez wšitkimi wobydlerjemi swojeje komuny. Nimo wužadanja, ze wšěmi wjeskami gmejny sprawnje wobchadźeć, je to zdobom próca wo to, zo njedochadźa mjez němskimi a serbskimi wobydlerjemi k žanymžkuli konfliktam. Wjesnjanosta měni, zo je so to jemu w minjenej wólbnej dobje prawdźepodobnje derje zešlachćiło, a so tuž nadźija, zo tomu tež dale tak wostanje. Wšako ma to za „A a O“ hladajo na dalše bujne wuwiće komuny.

Tež w Hodźijskej změja wobydlerki a wobydlerjo 12. junija noweho wjesnjanostu abo nowu wjesnjanostku wolić. Gerald Meyer je swoju kandidaturu hižo připowědźił. Dalši kandidaća za wólby wjesnjanosty w Hodźijskej gmejnje dotal znate njejsu.

Wohnjowa wobora wažna

wozjewjene w: Łužica

Galerija

dalši wobraz (1) Při Žičeńskim dwórnišću ma na městnje stareho wotstajenišća za kolesa po planach gmejny cyle nowe nastać.
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

Serbska debata

nowostki LND