Ma kampanju serbskeje rěčeza utopisku

štwórtk, 10. měrca 2022
artikl hódnoćić
(0 )

Dźěłowy kruh za serbske naležnosće města Budyšina je so wčera schadźował. Mjez druhim su wo tym wuradźowali, kak předewzaćelow najlěpje ­animěruješ, zo napisy na swojich wobchodach dwurěčne wuhotuja.

Budyšin (SN/CoR). Jako noweho čłona dźěłoweho kruha witaše předsyda gremija Benjamin Wirth wčera Roberta Krawca jako naslědnika Jana Budarja, jako hosća nowu nawodnicu Budyskeho měšćanskeho zarjada za hospodarstwo a turizm Doreen-Charlottu Hantschke, zo bychu sej wo móžnym přichodnym zhromadnym dźěle nastupajo dwurěčnosć w hospodarstwje mysle wuměnjeli. Jeje zaćišć je, zo dwurěčnosć w měsće Budyšinje hišće tak prezentna njeje, kaž by wočakowała. „Praji so, zo je Budyšin stolica Serbow. Za to pak stej tu serbska rěč a kultura lědma widźomnej. Wosebje turistow bychmy na našu jónkrótnu wosebitosć bóle skedźbnjeć móhli“, rozłoži Doreen-Charlotte Hantschke.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

Serbska debata

nowostki LND