Praksy bliska wědomosć

póndźela, 14. měrca 2022
artikl hódnoćić
(0 )

W srjedźołužiskim měsće wotewru cyle wosebity wobchod

Běła Woda (AK/SN). Měsće Běła Woda a Drježdźany chcetej we wobłuku zwjazkoweho wědomostneho lěta 2022 pod hesłom „Naprašowane“ intensiwnje hromadźe dźěłać. Wobydlerjo wšitkich generacijow wobeju městow měli sej ze slědźacymi Drježdźanskeje Techniskeje uniwersity mysle wuměnjeć. Minjeny štwórtk su tuž projekt „Pop-up wěda. Wěda zmóžnja dialog“ zahajili, při čimž akterow mnozy partnerojo wobeju komunow podpěruja. Zajutřišim chcedźa w Běłej Wodźe tak mjenowany wědomostny wobchod wotewrěć. „W nim je městno za zarjadowanja, wustajeńcy a wuměnu. Runje tak hodźa so tam dźěłarnički přewjesć a forumy wotměć. Narěčenski partner je stajnje na městnje“, wuzběhny Běłowodźanski wyši měšćanosta Torsten Pötzsch (Klartext).

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

HSSL23

nowostki LND