Wjace městna za hrajkanje

pjatk, 11. měrca 2022
artikl hódnoćić
(0 )
Nawodnica Čornochołmčanskeje pěstowarnje „Krabat“ Birgit Leonhardt (srjedźa) je wopytowarjam wčera nowe kubłanišćo bliže předstajiła.  Foto: Andreas Kirschke Nawodnica Čornochołmčanskeje pěstowarnje „Krabat“ Birgit Leonhardt (srjedźa) je wopytowarjam wčera nowe kubłanišćo bliže předstajiła. Foto: Andreas Kirschke

Čorny Chołmc (AK/SN). Nowotwar Čornochołmčanskeje pěstowarnje „Krabat“ w nošerstwje Dźěłaćerskeho dobroćelstwa (AWO) skići wjele městna za kreatiwitu a pohibowanje. To podšmórny wčera nawodnica Birgit Leonhardtowa, jako wona zastupjerjow města Wojerec, tamnišich radźićelow, planowarjow, zastupjerjow twarskich firmow a staršich po domje wodźeše. Jeho wosebitosć je, zo mjenuje so tež „dom małych slědźerjow“. To woznamjenja, zo zaběraja so dźěći z wulkosću nastrojow, z barbami, swěcu, wodu a dalšimi maćiznami. Tak móža kubłarki wobsah sakskeho kubłanskeho plana pod nowymi wuměnjenjemi derje zwoprawdźić.

W starym twarjenju mějachu komplikowane wobstejnosće, dokelž běchu w nim tež dwě bydleni a lěkarska praksa. 13 lět prócowachu so starši, kubłarki kaž tež ­wobydlerjo wo nowotwar. W juniju 2020 móžachu skónčnje twarić započeć. Město Wojerecy je za nimale 1,9 milionow eurow drohi twar 25 procentow spěchowanskich srědkow přewostajiło.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

HSSL23

nowostki LND