Klučowe produkty postajili

póndźela, 14. měrca 2022
artikl hódnoćić
(0 )
Jedyn z tak mjenowanych klučowych produktow Chróšćanskeje gmejny je pěstowarnja „Chróšćan kołć“.  Foto: Jan Kral Jedyn z tak mjenowanych klučowych produktow Chróšćanskeje gmejny je pěstowarnja „Chróšćan kołć“. Foto: Jan Kral

Chrósćicy (JK/SN). Z pomocu wustawkow rjaduja komuny hłowny dźěl swojeho zarjadniskeho dźěła. Towarstwa a organizacije wusměrjeja tohorunja swoju dźěławosć po wustawkach, kotrež dyrbja hdys a hdys aktualizować a woprawdźitym poměram přiměrić. Tak tež w Chróšćanskej gmejnje. Wosebje wustawki wohnjoweje wobory z lěta 2005 běchu hižo dlěši čas gmejnskich radźićelow zaběrali. Tak přepodachu je zamołwitym zarjadniskeho zwjazka Při Klóšterskej wodźe, zo bychu wotpowědnje aktualnym zakonskim rjadowanjam nowe wustawki naćisnyli. Naćisk su radźićeljo ­nětko na swojim posedźenju schwalili. Runje tak postupuja z wustawkami, kotrež rjaduja wotrunanje čestnohamtskeje słužby w rjadach wohnjoweje wobory, wosebje tych kameradow z wjetšej zamołwitosću, kaž su to na přikład nawoda wobornikow a zamołwity za graty kaž tež zamołwity za młodźinsku wohnjowu woboru.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND