Palenje chodojtow zaso zmóžnić

pjatk, 18. měrca 2022
artikl hódnoćić
(0 )

Radwor (SN/MkWj). Ukrainscy wójnscy ćěkancy běchu předwčerawšim, srjedu, tež tema na posedźenju Radworskeje gmejnskeje rady. Kaž wjesnjanostka Made­leine Rentsch wo tym informowaše, je mjeztym něhdźe 700 ćěkancow w Budyskim wokrjesu dojěło. Krizowy stab krajnoradneho zarjada dźěła koordinuje. Tež gmejna je konto zarjadowała, na kotrež móža wobydlerjo pjenježne dary přepokazać. Radźićeljo zhonichu, zo stej dwě swójbje w gmejnje ćěkancow přiwzałoj, stajnje po pjeć wosobach.

Za planowany wutwar parkowanišća při Radworskim kěrchowje su wupisanja za twarske dźěła rozesłane. Spočatk julija chcedźa po planje dźěłać započeć a kónc awgusta hotowi być. Nowu štwórć jednoswójbnych domow za wjacezaměrowej halu „Slavia“ nastupajo chcedźa na posedźenju w meji rozsudźić.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

Serbska debata

nowostki LND