Wokoło jězora ma zaso kołopuć nastać

pjatk, 18. měrca 2022
artikl hódnoćić
(0 )

Łaz (AK/SN). Gmejna Łaz w Budyskim wokrjesu prócuje so dale wo znowa natwar kołopuća wokoło Hórnikečanskeho jězora. To wu­zběhny wjesnjanosta Thomas Leberecht (CDU) na zašłym posedźenju gmejnskeje rady. Jeje čłonojo zabě­rachu so z financowanskim zrěčenjom z Łužiskej a srjedźoněmskej towaršnosću hórnistwoweho zarjadnistwa (LMBV).

Saněrowanja jězora dla je puć sylnje poćerpjeł. Nowy ma dospołnje asfal­towany a před korjenjemi škitany być. Po­dłu njeho su blida a ławki kaž tež ­wobswětlenje předwidźane. Planowanje płaći něhdźe 30 000 eurow. Z toho za­płaći Łazowska gmejna 15 procentow. ­Město Kulow wobdźěli so z tysac eurami, wšako słušeja jemu ležownosće na ­Mučowskim pobrjohu jězora.

Najwjetši dźěl financuja z fondsa za brunicowe saněrowanje. Po słowach wjesnjanosty koncentruja so najprjedy na zapadny dźěl jězora, přetož tón budźe najskerje jako prěni zaso přistupny. Wothłosować dyrbja to ze zarjadnistwom rěčnych zawěrow, dokelž wone přichodny kołopuć sobu wužiwa.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND