Wodarnje zawěsćeja zastaranje w regionje

štwórtk, 24. měrca 2022
artikl hódnoćić
(0 )
Bernd Lata, Peter Neunert a Wolf-Thomas Hendrich (wotlěwa) přeprošeja na zarjadowanje k dnjej wody na Wojerowsku farmu.  Foto: Katrin Demczenko Bernd Lata, Peter Neunert a Wolf-Thomas Hendrich (wotlěwa) přeprošeja na zarjadowanje k dnjej wody na Wojerowsku farmu. Foto: Katrin Demczenko

Wojerecy (KD/SN). Dźeń wody 22. měrca bě před 70 lětami wosebity dźeń. Runje tón dźeń započa Ćišćanska wodarnja město Wojerecy z pitnej wodu zastarować. Na to dopomni jednaćel Wojerowskich zastaranskich zawodow (VBH) Wolf-Thomas Hendrich we wobłuku nowinarskeje rozmołwy na Wojerowskej dźěćacej a mło­dźinskej farmje, kotraž je w nošerstwje Křesćansko-socialneho kubłanskeho skutka (CSB). Lěta 1952 produkowachu w Ćisku wšědnje 6 500 kubiknych metrow wody. Po modernizaciji wodarnje je jich tuchwilu wšědnje 8 600 kubiknych metrow, a po přichodny měsac zahajenym rozšěrjenju kapacity ma to potom wšědnje 11 500 kubiknych metrow być. Za to nałoža 2,5 milionow eurow z hornca za strukturnu změnu.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

HSSL23

nowostki LND