„Dźe wo naš wokrjes“ poručenje

póndźela, 28. měrca 2022
artikl hódnoćić
(0 )
Bjez napřećiwneho požadarja nominowachu wjace hač sto wobdźělenych zjawneje sobustawskeje zhromadźizny Budyskeho wokrjesneho zwjazka CDU tuchwilneho zastupjerja krajneho rady Uda Wićaza za swojeho kandidata k wólbam hłowy Budyskeho wokrjesneho zarjadnistwa. Woni běchu so sobotu w Połčnicy schadźowali.  Foto: Werner Lindner Bjez napřećiwneho požadarja nominowachu wjace hač sto wobdźělenych zjawneje sobustawskeje zhromadźizny Budyskeho wokrjesneho zwjazka CDU tuchwilneho zastupjerja krajneho rady Uda Wićaza za swojeho kandidata k wólbam hłowy Budyskeho wokrjesneho zarjadnistwa. Woni běchu so sobotu w Połčnicy schadźowali. Foto: Werner Lindner

CDU posćele Uda Wićaza do lětušich wólbow Budyskeho krajneho rady

Połčnica (WL/SN). Dotalny zastupowacy krajny rada Udo Wićaz je kandidat Budyskeho wokrjesneho zwjazka CDU za wólby krajneho rady 12. junija. Wón bu předwčerawšim we wobłuku zjawneje sobustawskeje zhromadźizny w Połčnicy z 80,63 procentami wotedatych płaćiwych hłosow nominowany.

Dotalny krajny rada Michael Harig znowa nastupił njeje. Tohodla namjetowaše wón w swojej funkciji wokrjesneho předsydy CDU Uda Wićaza za kandi­da­ta-naslědnika w zastojnstwje. Dalšich požadarjow njebě. „Přichod trjeba pochad“, argumentowaše Harig. Wón je nominowaneho za tele zastojnstwo wot wuzwolenja do zastojnstwa 1. přirjadnika w decembrje 2015 spěchował a wužadał.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

HSSL23

nowostki LND