Frank Peschel je kandidat AfD

póndźela, 28. měrca 2022
artikl hódnoćić
(0 )
 Frank Peschel je kandidat AfD za wólby Budyskeho krajneho rady  Foto: priwatne Frank Peschel je kandidat AfD za wólby Budyskeho krajneho rady Foto: priwatne

Hodźij (SN). Strona Alternatiwa za Němsku (AfD) je swojeho kandidata za wólby krajneho rady Budyskeho wokrjesa dnja 12. junija nominowała. Na wokrjesnym stronskim zjězdźe sobotu w Hodźiju su so­bustawojo tudyšeho wokrjesneho zwjazka AfD Franka Peschela wuzwolili. Za njeho hłosowaše 52 přitomnych, přećiwo njemu šěsć. Peschel je nakładnik a zapósłanc Sakskeho krajneho sejma. Kaž sam praji, je Budyski wokrjes wot lěta 2017 „módry wólbny wokrjes. To ma so nětko tež na runinje krajneho rady stać. Chcu našim wobydlerjam, njewotwisnje wot kóždeježkuli stronskeje přisłušnosće, byrgarsko-konserwatiwnu wólbnu alternatiwu skićić“, kaž strona kónc tydźenja informowaše. Požadar chce jako krajny rada „hospodarske ramikowe wuměnjenja w Budyskim wo­krjesu polěpšić, zarjadniski aparat redukować a, hdyž móžno, statne wudawki masiwnje pomjeńšić.“ Kandidat dale wo tym rěči, „wobydlerjam pomhać, kotřiž sylnje stupacych płaćiznow za milinu, płun a ćěriwo swoje zežiwjenje lědma hišće­ zapłaćić móža“.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

HSSL23

nowostki LND