Wulki nawal na jutrownych wikach

wutora, 05. apryla 2022
artikl hódnoćić
(1 )
Mjez wobdźělnikami na wikach serbskich jutrownych jejkow běštej minjeny kónc tydźenja Kerstin Hanusch a Jana Rehle (wotprawa).  Foto: Jost Schmidtchen Mjez wobdźělnikami na wikach serbskich jutrownych jejkow běštej minjeny kónc tydźenja Kerstin Hanusch a Jana Rehle (wotprawa). Foto: Jost Schmidtchen

Slepo (JoS/SN). 22. wiki jutrownych jejkow w Slepjanskim Serbskim kulturnym centrumje (SKC) su minjeny kónc tydźenja něhdźe 3 400 wopytowarjow přiwabili. Debjerjo, wikowarjo a hosćo na žurli SKC a kołowokoło njeho nalěćo witachu, hačrunjež předewšěm njedźelu chětro zymny wětřik hwizdaše. Někotři lajscy wuměłcy běchu hižo sobotu wšitke swoje debjene wuměłske wudźěłki předali. Nawal zajimcow a jich přeće za debje­nymi jejkami běštej wjetšej hač woča­kowanej.

Při wšej euforiji nawodnica SKC Sylwija Panošina při wotewrjenju wikow wo měr prošeše. Wona dyrbješe zdźělić, zo bě njewočakowano Běłowodźanski debjer Kurt Pluta w starobje 86 lět zemrěł. Jeho škrabane wuměłske debjenki buchu 1970 prěni raz we wobłuku wubědźowanja wo najrjeńše serbske jutrowne jejko mytowane, krótko do jeho smjerće posledni raz. Dorost pak so hižo přizjewja. Tak je w Slepom mjez druhim Lianna Emmrich z Rownoho hromadźe ze swojim nanom jejka debiła. Prěni raz na wikach wobdźěliła je so Walburga Ludian z Jabłońca (Gablenz). Wona zhotowja swoje motiwy po swójskich idejach ­jako akwarelowe mólby.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

Serbska debata

nowostki LND