Srědki za młyn a drastowy dom

wutora, 05. apryla 2022
artikl hódnoćić
(0 )

Jězorinowa załožba z 1,3 milionami eurami 154 projektow spěchowała

Wojerecy (AK/SN). Łužiska jězorinowa załožba spěchuje zaměrnje a wobstajnje projekty towarstwow, kubłanja, kultury a socialnych zarjadnišćow. Tole wuzbě­hny předsyda załožby Thomas Delling we Wojerecach. „Wot časa załoženja załožby 2015 smy nimale 1,3 miliony eurow wudali. Wot dohromady 240 próstwow smy pjenjezy za 154 projektow přizwolili“, Delling rjekny.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

Serbska debata

nowostki LND