Ludźom so přiwobroćić jemu wažne

srjeda, 06. apryla 2022
artikl hódnoćić
(0 )
 Hardy Glausch  Foto:  Carmen Schumann  Hardy Glausch Foto: Carmen Schumann

Wulka Dubrawa (CS/SN). Jeli wobydlerjo Wulkeje Dubrawy Hardyja Glauscha 15. meje za noweho wjesnjanostu wu­zwola, so na jeho puću na dźěłowe městno wjele změniło njeby. Kandidat je mje­nuj­cy nawoda wotnožki wokrjesneje luto­warnje, kotraž je bjezposrědnje pódla Wulkodu­brawskeho gmejn­skeho zarjadnistwa zaměstnjena. 47lětneho njestronjana podpěrujetej CDU a Wulkodubrawske njewotwisne wolerske zjednoćenstwo. Zastupjerjo z wobeju stron běchu jeho narěčeli, hač móhł sej kandidaturu předstajić. Hardy Glausch, kiž je na mnohe wašnje w swojej gmejnje zakorje­njeny, móžeše sej to předstajić. „Gmejna je najmjeńši dźěl towaršnosće, kiž móža ludźo najlěpje dožiwić a wobwliwować“, wón praji. Po jeho měnjenju bu towaršnosć w zašłych lětach přejara pačena. Přećiwo tomu chce wón zakročić. Wobydlerjo njepřeja sej jenož fungowace zarjad­nistwo, ale chcedźa tež wědźeć, hdźe gmejna za něšto lět steji, tak Glausch.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND